Úvěry obcím

Produkt úvěry pro obce program MUFIS 2

Poskytování úvěrů obcím a svazkům obcí

MUFIS v současné době neposkytuje žádné nové úvěry.