Povinné informace

Povinné informace k valné hromadě

Povinné informace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Pozvánka na mimořádnou řádnou VH konanou 10. 4. 2024.

 

 

 

V Praze dne 26. 3. 2024

Představenstvo společnosti MUFIS a.s.