Povinné informace

Povinné informace k valné hromadě

Povinné informace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Zápis z řádné VH konané dne 28. 5. 2024

 

 

 

V Praze dne 6. 6. 2024

Představenstvo společnosti MUFIS a.s.