Základní údaje o činnosti MUFIS

Organizační struktura

MUFIS a.s.

Společnost MUFIS byla založena v roce 1994 za účelem převzetí půjček poskytnutých USA – Housing Guarantee Program s tím, že takto získané prostředky bude prostřednictvím tuzemských spolupracujících bank dále půjčovat jednotlivým municipalitám. V rámci tohoto programu byly na základě Programové dohody USAID poskytnuty úvěry 112 municipalitám, včetně 7 komunálních podniků, v celkovém počtu 122 úvěrů a v celkové výši 1,43 mld. Kč. Veškeré povinnosti a závazky, které vyplývaly z Programové dohody s USAID, byly MUFIS uhrazeny v lednu 2012

Volné prostředky, které MUFIS svou činností získala, využívala na další obchodní činnost:

  • v letech 2003 - 2004 MUFIS poskytla Státním u fondu životního prostředí půjčku ve výši 500 milionů Kč na financování projektů přispívajících k ochraně a zlepšování životního prostředí, půjčka byla k 31. 12. 2014 splacena;

  • v roce 2009 MUFIS vytvořila společně s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s. společný úvěrový fond, z něhož bylo poskytnuto municipalitám celkem 11 úvěrů. Činnost fondu byla ukončena k 31. 12. 2016

MUFIS splnila účel, pro který byla v r. 1994 zřízena. V současné době se společnost věnuje především vymáhání pohledávek za dvěma bankami v konkurzu, které neuhradily MUFIS pohledávky vzniklé na základě jejich účasti na programu USAID.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI MUFIS A.S. TVOŘÍ:

valná hromada

představenstvo ve složení:

dozorčí rada ve složení:


předseda:

členpředseda:

členové:


Ing. Luďěk Šrein

Antonín LíznerIng. Milan Hruban

Ing. Pavel Skopal, Ph.D., MBA

 

MUFIS a.s. nemá žádné vlastní zaměstnance a její činnosti jsou zajišťovány na základě mandátní smlouvy Národní rozvojovou bankou a prostřednictvím dalších externích organizací.