Povinné informace

Povinné informace k valné hromadě

Povinné informace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

POVINNÉ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ

 

 

 

V Praze dne 4.6.2021

Představenstvo společnosti MUFIS a.s.